Lyreco logo

BLOGit ja ajankohtaista

Biojäteastia ulkona

Kierrätystermien lyhyt oppimäärä

Kierrätysmateriaalista valmistettu tuoli. Ei, vaan kierrätettävä tuoli. Onko tuote biohajoava, jos se on valmistettu uusiutuvasta materiaalista? Tai ehkä kompostoituva? Mitä käytännössä tarkoittaa, kun tuotteen valmistuksessa kerrotaan käytetyn uusiutuvaa energiaa?

Käsi pystyyn, jos ymmärrät kaikki käytetyt termit ja niiden erot. Todennäköisesti harva käsi nousee. Puutteellisten tietojemme takia emme välttämättä osaa erottaa vilpitöntä mainontaa harhaanjohtavasta viherpesusta. Ja jos emme halua nähdä hieman vaivaa selvittääksemme termien merkityseroja, saatamme sokeasti luottaa yritysten markkinointilupauksiin tuotteiden ympäristöystävällisyydestä.

Kaikki yllä luetellut termit liittyvät kierrätykseen. Tässä blogissa avataan muutamia keskeisimpiä kierrätykseen liittyviä termejä, jotta ymmärtäisimme aihetta paremmin ja osaisimme kuluttajina tehdä kestävämpiä valintoja.

Kierrätettävä tuote tai materiaali on sellainen, joka voidaan elinkaarensa päässä käyttää uudestaan hyödyksi. Keskeisessä asemassa on jätteiden lajittelu, jotta hyvää materiaalia saadaan mahdollisimman paljon talteen, ja sen myötä neitseellisen materiaalin tarve vähenee. Lajittelussa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä vain oikein lajitellut jätteet voidaan hyödyntää. Esimerkiksi kaikki seuraavat materiaalit lajitellaan eri astioihin:

 • biojäte
 • juomapullot ja -tölkit
 • kartonki ja pahvi
 • sähkö- ja elektroniikkaromu
 • lasi
 • metalli
 • muovi
 • paperi
 • paristot
 • vaatteet
 • renkaat

Värikkäät roskaastiat ulkona
Tyhjiä muovipulloja

Vinkki: Vaikka kierrättäminen onkin tehty helpoksi, vielä parempi vaihtoehto on vähentää kierrätyksen tarvetta kuluttamalla vähemmän ja harkitummin.

Kierrätysmateriaaleista valmistetun tuotteen materiaalit ovat vähintään toisella kierroksella. Ne ovat siis käyneet läpi valmistuksen, kulutuksen, kierrätyksen ja vielä toisenkin valmistusprosessin, jossa ne ovat syntyneet uudelleen jonakin toisena tuotteena. Parhaimmillaan materiaalit voivat kestää lähes loputonta uusiokäyttöä. Tällaisia ovat vaikkapa alumiiniset juomatölkit.

Vinkki: Tarkista, kuinka suuri osuus tuotteesta on tehty kierrätetystä materiaalista.

Tuulivoimala

Uusiutuva energia saadaan uusiutuvista lähteistä, joiden energiantuotannossa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja kuten auringonpaistetta, veden virtausta, tuulta tai maan lämpöä. Uusiutuviin energialähteisiin luetaan myös puuperäiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineet, biokaasu ja lämpöpumput. Myös turve on uusiutuva biopolttoaine, mutta sen uusiutumisnopeus on hyvin hidas.

Vinkki: Kiinnitä huomiota seuraavaan pieneen eroon:

-a. onko tuote valmistettu (kokonaan) uusiutuvalla energialla vai
-b. onko sen valmistuksessa hyödynnetty (osin) uusiutuvaa energiaa.

Uusiutuvat materiaalit on valmistettu sellaisista luonnonvaroista, joita syntyy lisää lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi vesi ja puu ovat uusiutuvia materiaaleja. Jopa fossiilisia raaka-aineita kuten öljyä, hiiltä ja maakaasua syntyy lisää, mutta aikaväli on niin pitkä, ettei niitä voida pitää ihmisen toiminnan kannalta uusiutuvina.

Vinkki: Tarkista, että tuotteessa käytetyllä puuraaka-aineella on ekologisen kestävyyden takaava FSC– tai PEFC-sertifikaatti.

Hakatut puut pinossa

Biohajoava tarkoittaa, että materiaali käy läpi biologisen hajoamisen, jossa syntyy olosuhteista riippuen hiilidioksidia, vettä, metaania, biomassaa ja mineraalisuoloja. Biohajoava-termi ei itse asiassa kerro meille itsessään juuri mitään, sillä lähes kaikki materiaalit hajoavat biologisesti jossakin ajassa.

Biohajoavuutta ei pidä sekoittaa biojätteeseen. Biojäte on eloperäistä jätettä, jonka voi kompostoida. Kaikki biojäte on biohajoavaa, mutta ei aina toisin päin.

Vinkki: Suhtaudu kriittisesti tuotteeseen, jota markkinoidaan ainoastaan biohajoavana. Luotettavalla tuotteella on tyypillisesti jokin määre tai sertifikaatti, joka kertoo hajoavuudesta tarkemmin.

Multainen maasta vedetty kasvi

Kompostoinnissa mikrobit hajottavat orgaanisen materiaalin kompostiksi mädättämällä. Valmista kompostia voidaan käyttää moneen hyödylliseen tarkoitukseen, kuten maanparannukseen ja lannoitukseen. Kompostoitavuuden määrittelyyn on olemassa biohajoavuusstandardi EN 13432, jonka saadakseen tuotteelta vaaditaan seuraavat ominaisuudet:

· Standardoidulla testimenetelmällä todennettu 90-prosenttinen biologinen hajoaminen kuudessa kuukaudessa.

· Kompostitestin mukainen kompostoituminen ja materiaalin pilkkoutuminen valmiiseen kompostiin niin, ettei sitä voi havaita paljain silmin.

· Alhainen raskasmetallipitoisuus eikä negatiivisia vaikutuksia kompostin laatuun tai kompostointiprosessiin.

Kaikki edellä mainitut vaatimukset tulee täyttää samanaikaisesti, jotta materiaali voidaan määrittää kompostoitavaksi. Esimerkiksi kaikki biohajoava materiaali ei ole kompostoitavaa, sillä kompostoitavan materiaalin täytyy hajota yhdellä kompostointikerralla.

Vinkki: Kompostointi on helppoa, mutta turha biojäte on tuhlausta. Paras ympäristöteko onkin välttää hävikkiä!

Tuntuuko sekavalta? Sitä se on meille muillekin.
Perusajatuksena kuitenkin on, että termien kanssa kannattaa olla tarkkana ja opetella tunnistamaan aidosti kestävät vaihtoehdot. Vaikka 100-prosenttiseen ekologisuuteen ei aina olekaan mahdollista päästä, kannattaa pyrkiä suosimaan markkinoiden vihreimpiä vaihtoehtoja. Mahdollisimman tehokas kierrätys säästää luonnonvaroja ja energiaa, ja on siten tärkeä osa kestävää kehitystä.

Vinkki: Mieti, minkä tuotteen sinä voisit vaihtaa ekologisempaan.

Henri Vänskä

Content specialist

Etkö vielä ole Lyrecon asiakas?

Rekisteröidy heti, niin sinun ei enää tarvitse murehtia työpaikkatarvikkeista! Laaja, laadukas tuotevalikoima.
Helppokäyttöinen verkkokauppa. Toimitus seuraavaksi päiväksi!

castle-1083570_640

TOIMITUSVARMUUS 99 %

Markkinoiden paras

time-1606153_640

TOIMITUS SEURAAVAKSI TYÖPÄIVÄKSI

Ennen klo 16.00 tehdyissä tilauksissa

person-1824144_640

AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Maan kattava myyntiverkosto

Lyreco Finland Oy 
Väinö Tannerin tie 3 
01510 VANTAA

Vaihde: 010 500 1500 
Asiakaspalvelu: 010 500 1000 
asiakaspalvelu@lyreco.com

Copyright © Lyreco Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää ››