Turvallisuus

Haluamme kaikenlaisen työnteon olevan turvallista, ja siksi Lyrecolla on tarjolla laaja valikoima turvallisuustuotteita eri toimialoille teollisuudesta logistiikkaan ja perinteisiin toimistotöihin.

Turvallisuus ja työympäristö

Turvallinen työympäristö lisää hyvinvointia, ja hyvinvointi lisää tuottavuutta.

Mitä turvallisuus on?

Äkkiseltään sana turvallisuus tuo mieleen poliisin, puolustusvoimat, kenties liikennesäännöt ja pelastusliivitkin. Työympäristössä turvallisuuteen kuuluu kuitenkin paljon muutakin – yrityksen toimialasta ja työntekijän toimenkuvasta riippuen. Työturvallisuuden ylläpitämisen vastuu on työantajan lisäksi jokaisella meistä, sillä turvallisuus on sekä tunne että konkreettisia tekoja ja toimintamalleja.

Toimintamallien ja tekojen lisäksi turvallisuus on tietenkin myös tuotteita, kuten henkilönsuojaimia, ergonomiatuotteita ja suojavaatteita. Haluamme kaikenlaisen työnteon olevan turvallista, ja siksi Lyrecolla on tarjolla laaja valikoima turvallisuustuotteita eri toimialoille teollisuudesta logistiikkaan ja perinteisiin toimistotöihin. Tuotteiden lisäksi esittelemme tällä sivustolla myös muita turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.

Miksi turvallisuus on tärkeää?

Työympäristöllä on suuri merkitys sekä työn tuottavuuden, ilmapiirin että turvallisuuden kannalta. Työntekijä on tuottavampi ja tyytyväisempi, kun hänen ei tarvitse pelätä sairastuvansa tai loukkaantuvansa työpaikalla. Työnantajakin hyötyy jokaisesta tapahtumatta jääneestä onnettomuudesta, sillä jokainen vältetty sairauslomapäivä säästää rahaa ja lisää tehokkuutta.

Turvallinen työpaikka luo myös hyvää mainetta asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien silmissä. Hyvien työntekijöiden houkuttelu on helpompaa, kun tiedetään yrityksen huolehtivan alaisistaan.

Miten turvallisuutta ylläpidetään?

Työympäristössä on sekä näkyviä että näkymättömiä riskejä. Näkyviä riskejä ovat esimerkiksi huono ergonomia tai kuprulle kohonnut maton reuna, johon voi kompastua. Näkymätön riski on taas vaikkapa yllättävä häiriötilanne, kuten laitteen hajoaminen. Näkyvät riskit on luonnollisesti helpompi havaita, mutta molempiin riskityyppeihin voi varautua.

Asianmukaiset prosessit ja työtilat sekä toimivat työvälineet edistävät työn sujuvaa tekemistä ja ehkäisevät tapaturmia. Asiallinen työympäristö onkin huolellisesti suunniteltu sekä säännöllisesti huollettu ja ylläpidetty. Työpaikalla havaitut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman nopeasti. Rakenteiden ja materiaalien on oltava turvallisia ja terveitä ja ilmanvaihdon riittävän tehokas. Työtiloissa tulee olla myös tehtävään työhön sopiva valaistus ja lämpötila.

Paloturvallisuuden varmistamiseksi kulkuväylät on pidettävä avoimina ja tavarat niille osoitetuilla paikoilla. Paloturvallisuuden ohella hyvä järjestys ehkäisee myös tapaturmia ja mahdollistaa kunnollisen siivouksen. Työskentelytasojen, istuimien sekä työssä käytettävien laitteiden ja varusteiden tulee soveltua työhön ja olla turvallisia käyttää. Myös kaikenlaiset nostot, siirtämiset ja varastointi on voitava tehdä turvallisesti.

Työpaikalla on varauduttava myös hätätilanteisiin. Hätäpoistumistiet ja ensiapupisteet on merkittävä asianmukaisin kyltein, jotta ne on hätätilanteessa helppo löytää. Työntekijöille on annettava suojelu- ja pelastautumisohjeet. Lisäksi työnantajan on varmistettava riittävä ensiapuvalmius ja varattava tarvittaessa tila ensiavun antamiseen.

Mitä minun itseni kannattaa huomioida?

Työturvallisuus alkaa omasta asenteesta ja koko työyhteisön toiminnasta. Tärkeintä on tuntea työpaikan prosessit ja toimintamallit, jotta osaa tunnistaa vaaranaiheuttajat. Vahinkojen syntyminen on helpointa estää ennakoimalla vaaratilanteet ja muut työkykyä heikentävät tekijät.

On hyvä tiedostaa, että työtapaturmiksi lasketaan työpaikalla tapahtuneiden tapaturmien lisäksi myös työmatkalla tai työliikenteessä sattuneet vahingot. Työantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu ottaa työntekijöilleen työtapaturmavakuutus, josta maksetaan vahingoittuneille korvaus työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Turvallisuus

Turvallinen työympäristö lisää hyvinvointia, ja hyvinvointi lisää tuottavuutta.

Turvallisuus toimistossa

Toimistotyössä on vain vähän fyysisiä riskejä, mutta hyvä järjestys helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Siisteys edistää myös paloturvallisuutta ja lisää viihtyvyyttä työpaikalla.

Turvallisuus logistiikassa

Logistiikassa, tai jakelu- ja varastointitoiminnoissa tyypillisiä onnettomuusriskejä ovat kompastumiset, liukastumiset, hankalat työasennot, raskaat nostot ja muut virheet taakkojen käsittelyssä.

Turvallisuus teollisuudessa

Eri teollisuudenaloilla on omat työturvallisuushaasteensa. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa on tyypillisesti meluisaa, ja työasennot voivat olla ajoittain kuormittavia raskaine nostoineen tai staattisine työasentoineen.

Etkö vielä ole Lyrecon asiakas?

Rekisteröidy heti, niin sinun ei enää tarvitse murehtia työpaikkatarvikkeista! Laaja, laadukas tuotevalikoima.
Helppokäyttöinen verkkokauppa. Toimitus seuraavaksi päiväksi!

castle-1083570_640

TOIMITUSVARMUUS 99 %

Markkinoiden paras

time-1606153_640

TOIMITUS SEURAAVAKSI TYÖPÄIVÄKSI

Ennen klo 16.00 tehdyissä tilauksissa

person-1824144_640

AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Maan kattava myyntiverkosto

Lyreco Finland Oy 
Väinö Tannerin tie 3 
01510 VANTAA

Vaihde: 010 500 1500 
Asiakaspalvelu: 010 500 1000 
asiakaspalvelu@lyreco.com

Copyright © Lyreco Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää ››