Varastoturvallisuus

Logistiikkakeskukset ovat tavara- ja liikennevirtojen sekä tieto- ja rahavirtojen solmukohtia. Siksi työskentelyyn ja yritysturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ovat niissä erityisen kovia. Myös työntekijöiden terveyteen liittyvät riskit ovat keskimäärin korkeampia.

Henkilökunnalle tapahtuvien onnettomuuksien määrään peilaten varastossa työskentely on yksi länsimaiden vaarallisimmista ammateista. Jopa viisi prosenttia varastohenkilökunnasta joutuu vuosittain työtapaturman uhriksi. Yleisimpiä onnettomuuksia ovat:

1. kaatumiset, liukastumiset, kompastumiset ja putoamiset
2. väärästä nostotekniikasta johtuvat selkävammat
3. kaatuvien tai putoavien tavaroiden alle jääminen

Paras lähtökohta on tietenkin huolehtia varaston turvallisuudesta jo suunnitteluvaiheessa sekä huolehtia varastotyöntekijöiden työvälineiden ja henkilönsuojainten ajanmukaisuudesta. Lisäksi työpaikan siisteydellä ja järjestyksellä on varastotöissä kenties suurempi merkitys kuin missään muualla. Suuri osa tapaturmista voidaan välttää tekemällä toimintamalleihin esimerkiksi seuraavanlaisia muutoksia:

1. Lajittelulle, varastoinnille ja lastaukselle tulee olla määritellyt alueensa ja roskat pitää aina laittaa jäteastioihin. Sotkuiset työalueet lisäävät onnettomuusriskiä, joten siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen on siihen käytetyn ajan arvoista. Kompastumisen vaara minimoidaan sillä, ettei lattioilla säilytetä mitään turhaa.

2. Manuaalisesti siirreltävät esineet tulee säilyttää korkeudella, joka ei vaadi kumartumaan tai kurkottelemaan. Työntekijöiden tulee tuntea oikeat nostotekniikat, ja raskaimpien esineiden nostamisessa pitää käyttää nostolaitteita.

3. Tavaroiden kaatuminen voidaan estää pinoamalla laatikot ja kuormalavat pystysuoraan, raskaimmat esineet alimmaksi. Vaikeasti pinottavat esineet on sijoitettava niiden liikkumisen estävään säiliöön. Tarvittaessa tavarapinot pitää tukea esimerkiksi pannoittamalla.

Ongelmia aiheutuu heikon varastosuunnittelun lisäksi varastoliikenteestä. Varastoalue kannattaa erotella nimettyihin työalueisiin ja minimoida liikenne asettamalla toisiinsa liittyvät tehtävät lähekkäin. Hyvä varastosuunnittelu vähentää sekä törmäys-, kaatumis-, putoamis- että ergonomiariskejä.

Varastoissa syttyy silloin tällöin myös tulipaloja. Yleisimmin syttymissyyksi paljastuu vääränlainen varastointi, hitsauskipinä tai sähkölaitteiden toimintahäiriö. Tulipalon varalta on tärkeää, että uloskäynnit, kokoontumispaikat ja sammuttimien sijainnit ovat kaikkien tiedossa. Lisäksi poistumisteiden tulee olla siistit ja helppokulkuiset sekä selkeästi merkitty kyltein tai viitoin.

Varaston tietoturvariskit korostuvat tavaran vastaanotto- ja lähetysvaiheissa. Siten kulunvalvonnalla on tärkeä osa tietoturvariskien minimoimisessa.

castle-1083570_640

TOIMITUSVARMUUS 99 %

Markkinoiden paras

time-1606153_640

TOIMITUS SEURAAVAKSI TYÖPÄIVÄKSI

Ennen klo 16.00 tehdyissä tilauksissa

person-1824144_640

AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Maan kattava myyntiverkosto

Lyreco Finland Oy 
Väinö Tannerin tie 3 
01510 VANTAA

Vaihde: 010 500 1500 
Asiakaspalvelu: 010 500 1000 
asiakaspalvelu@lyreco.com

Copyright © Lyreco Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää ››