Ympäristömerkit

Ympäristösertifikaatista tunnistat kestävästi 

tuotetun tuotteen tai palvelun.

 

Ympäristöystävällinen merkki

GTC

Green Tree Certificate (GTC) on Lyrecon oma ympäristömerkki. Se myönnetään tuotteille, jotka läpäisevät tiukan 15-kohtaisen arviointiprosessin. Merkin ansaitakseen tuotteen on oltava laadukas ja kestävästi valmistettu: Green Tree Certificate -arvioinnissa huomioidaan sekä tuoteominaisuudet (muun muassa kierrätysmateriaalit ja kierrätettävyys) että muiden tahojen myöntämät ympäristömerkit ja -sertifikaatit (esimerkiksi Joutsenmerkki ja FSC). Lyrecon GTC-sertifioidut tuotteet tunnistat vihreän puun symbolista.

Tiesitkö tämän GTC-ympäristömerkistä?

  • Arviointi perustuu ISO 14020 -ympäristöstandardiin, joka on ISO-ympäristövaateiden korkein taso.
  • Arviointi on linjassa kansainvälisen kauppakamarin arviointikriteerien kanssa. Tällä varmistetaan, että kyse ei ole vain tuotteiden viherpesusta.
  • Arviointikriteerit ovat yhteneväiset kaikille tuotteille kaikissa Lyreco-maissa.
  • Arviointimenetelmällä on kansainvälisen, auditointeja tekevän SGS:n hyväksyntä. SGS on myös arvioinut Lyrecon vihreiden tuotteiden arviointitavan alan parhaaksi.

Lisätietoa tästä ympäristömerkistä >>

EU-Ecolabel logo

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkijärjestelmä luotiin vuonna 1992 osaksi Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. 

Sillä pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin. Elinkaariarviointiin perustuva, vapaaehtoisesti hankittava merkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä, turvallisuudesta ja korkeasta laadusta sekä ohjaa kuluttajia ja yrityksiä kestävän kehityksen mukaiseen vastuulliseen kuluttamiseen.

Ympäristömerkin kriteereitä päivitetään säännöllissti teknologisen kehityksen ja uuden tiedon myötä. Mikä tahansa tuote ei voi EU-ympäristömerkkiä saada, vaan tavoitteena on, että vain 10–20% merkin soveltumisalaan kuuluvista tuotteista läpäisee niille asetetut korkeat vaatimukset. Arvioitaviin ympäristönäkökohtiin kuuluvat mm. energiankulutus, päästöt, jätteen syntyminen, metsähoidon kestävyys ja maaperän pilaantuminen. Myös tuotteen toimivuus ja laatu arvioidaan elinkaarinäkökulmasta.

Lisätietoja tästä ympäristömerkistä >>

Joutsenmerkki logo

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jota yritykset voivat hakea tuotteille tai palveluille, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit.
Joutsenmerkkikriteerien tarkoituksena on varmistaa tuotteen ympäristöystävällisyys sekä tuotannon, käytön että jätehuollon ajalta. Tiukat kriteerit on laadittu noin 60 eri tuoteryhmälle elinkaarinäkökulmaan perustuen. Elinkaariajattelussa arvioidaan muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty tuotannosta kulutukseen ja aina jätehuoltoon asti. Erityisesti pitkäikäisten tuotteiden kohdalla kiinnitetään huomiota laatuun – mitä pidempi käyttöikä, sitä vähemmän ympäristövaikutuksia..

 Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, ja siksi sen kriteereitä tiukennetaan noin 3–5 vuoden välein ympäristötiedon, tekniikan kehittymisen ja markkinatilanteen mukaisesti. Kriteereiden tiukennuttua yritysten on haettava Joutsenmerkkiä uudestaan, ja tästä syystä markkinoilla olevien merkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee vuosittain.

Lisätietoa tästä ympäristömerkistä >>

FSC logo

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on sitoutunut edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC-sertifiointi luo kannustimia parempien sosiaalisten ja ympäristöllisten menettelytapojen käyttöön, ja sertifioitujen tuotteiden kasvava kysyntä viestii siitä, että yritykset ja kuluttajat tahtovat tuotteita hyvin hoidetuista metsistä.

FSC edistää kestävää kehitystä suojelemalla monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä alueita. Maailmalla on yli 199 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää 84 maassa.

Lisätietoa tästä ympäristömerkistä >>

PEFC logo

PEFC

PEFC on kansainvälinen puun alkuperän seurantajärjestelmä, jonka avulla puutuotteita valmistava yritys varmistaa, että sen valmistamaan tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

PEFC-sertifiointijärjestelmä on maailman suurin alallaan, ja se edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Tieto puun ympäristöystävällisestä alkuperästä on jo kilpailuetu yhä tietoisemmiksi muuttuvilla kuluttajamarkkinoilla, ja kuluttajalle PEFC-merkki kertoo hyvää yrityksen vastuullisuudesta. Suomen metsistä 95 % on PEFC-sertifioitu, ja maailmanlaajuisesti PEFC-sertifioitua metsää on jo 300 miljoonaa hehtaaria.

Lisätietoja tästä ympäristömerkistä >>

Blue Angel logo

Blue Angel 

Blue Angel on Euroopan ensimmäinen ympäristömerkki vuodelta 1978. Saksalaista alkuperää oleva sertifikaatti myönnetään tuotteille, joiden tuotannossa on huomioitu raaka-aineiden ja energian kulutus, tuotteet käyttöikä, toiminnallisuus ja kestävän kehityksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet. Sertifioitujen tuotteiden tulee olla ympäristöystävällisempiä kuin vastaavat tuotteet ilman Blue ANgel -merkkiä.   

Lisätietoa tästä ympäristömerkistä >>

Fairtrade logo

Reilu kauppa

Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä, jossa olennaista on, että viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään riittävän korvauksen. 

Maailmassa on noin 25 miljoonaa kahvin ja teen pienviljelijää, jotka elävät haastavissa olosuhteissa maailmanmarkkinahintojen armoilla. Hinnat laskevat ajoittain niin alas, etteivät viljelijät saa edes katettua tuotantokustannuksia, saati sitten tienattua perheensä elantoa. 

Reilun kaupan tavoitteena on vähentää köyhyyttä takaamalla sekä viljelijöille että työntekijöille reilut työehdot sekä tarjoamalla heille mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Tukemalla Reilua kauppaa parannat tuottajien ja työntekijöiden elinolosuhteita ja olet mukana tarjoamassa heille ja heidän perheilleen mm. koulutusta sekä terveydenhuoltopalveluita.

Reilun kaupan tuotteita käyttäessäsi tiedät, ettei ihmisoikeuksia ole poljettu, pakkotyötä teetetty tai lapsityövoimaa käytetty. Samalla edesautat kestävää kehitystä ja edistät globaalia hyvinvointia. 

Lisätietoa tästä ympäristömerkistä >>

Utz certified logo
Rainforest Alliance logo

UTZ ja Rainforest Alliance

Maailmanlaajuisen UTZ-sertifiointiohjelman tarkoituksena on määrittää standardit, jotka koskevat maataloustuotteiden vastuullista tuotantoa sekä kahvin, kaakaon ja teen kestävää hankintaa.

 UTZ on yhdistämässä voimansa toisen maailmanlaajuisen sertifikaatin, Rainforest Alliancen, kanssa vielä vuoden 2019 aikana. Uusi organisaatio vähentää byrokratiaa ja luo yhtenäisen standardin kestävälle viljelylle ja yrityksille mahdollisuuden rakentaa vastuullisempaa toimitusketjua tehokkaammin. 

Lisätietoa UTZ-ympäristömerkistä >>

Vihreämpi ympäristö hyvin optimoidulla logistiikalla.

Enemmän aikaa vähemmällä energialla.

Käytetylle tavaralle uusi elämä.

Vastuullisen toimijan tunnusmerkit.

Kohti ekologisempaa työympäristöä.

Etkö vielä ole Lyrecon asiakas?

Rekisteröidy heti, niin sinun ei enää tarvitse murehtia työpaikkatarvikkeista! Laaja, laadukas tuotevalikoima.
Helppokäyttöinen verkkokauppa. Toimitus seuraavaksi päiväksi!

castle-1083570_640

TOIMITUSVARMUUS 99 %

Markkinoiden paras

time-1606153_640

TOIMITUS SEURAAVAKSI TYÖPÄIVÄKSI

Ennen klo 16.00 tehdyissä tilauksissa

person-1824144_640

AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Maan kattava myyntiverkosto

Lyreco Finland Oy 
Väinö Tannerin tie 3 
01510 VANTAA

Vaihde: 010 500 1500 
Asiakaspalvelu: 010 500 1000 
asiakaspalvelu@lyreco.com

Copyright © Lyreco Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää ››